O nás

Žijeme vedle vás. Jsme vaši sousedé.

MEZINÁRODNÍ SBOR PRAHA – LHOTKA

Členové a přátelé mezinárodního sboru Praha-Lhotka jsou lidé, které spojuje křesťanská víra v Boha vycházející pouze z biblického učení. Setkáváme se v počtu 30-50 lidí na adrese Zálesí 50, Praha 4. Hovoříme česky, anglicky a německy. Bohoslužba je překládána do angličtiny nebo některé části programu jsou přímo v angličtině. Studium Bible probíhá odděleně v angličtině a v češtině.

Pravidelné sobotní bohoslužby navštěvují domácí i zahraniční studenti, rodiny s dětmi i senioři a všichni, kteří hledají v životě naději. Rádi Vás přivítáme mezi námi a věříme, že i Vy budete duchovně obohaceni na každý nový den. Je mnoho otázek, které si společně klademe a odpovědi nalézáme v Bibli.

 

ČEMU VĚŘÍME

Adventisté sedmého dne spolu se všemi křesťany zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka se svobodnou vůlí. Člověk se však od Boha odvrátil. Bůh jako milující otec se rozhodl udělat všechno pro to, aby člověku pomohl najít cestu zpět.

Sbor Církve adventistů sedmého dne na pražské Lhotce je jeden z nejmladších v Praze. Letos v lednu oslavil 20 let svého trvání.

www.adventiste.cz